Meter / 50g

Garnlängd per 50 gram avrundat till närmsta 10-tal meter.