Virknål, storlek

Observera att det i många beskrivningar förekommer andra virknålsstorlekar än garnets rekommendation.