Stickfasthet

Observera att stickfastheten kan variera beroende på garn och hur hårt du stickar, så kontrollera masktätheten när du stickar och byt till större eller mindre stickor vid behov.